[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą oraz wykonaniu trawnika z rolki w Parku Kieszonkowym na ul. Wacława Króla (Dzielnica XVI), w odniesieniu do części 5 zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 165/2018 - zamówienie z wolnej ręki.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania