[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 13 zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 161/2018 - zamówienie z wolnej ręki.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania