[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa wodnego placu zabaw wraz z przebudową amfiteatru – dz. 182/5 obr. K-12 j. ewid. Krowodrza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 158/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zmiana_ogloszenia_21.11.2018.pdf 121 kB
modyfikacja_siwz_21.11.2018.pdf 57 kB
modyfikacja_siwz.pdf 62 kB
zalaczniki_przetarg_park_jordana_wodny_plac_zabaw.7z 106284 kB