[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją stoków Wzgórza Wawelskiego w zakresie rekonstrukcji i remontu konserwatorskiego dla prac objętych projektem budowlanym pn.: „Remont konserwatorski muru oporowego oraz części muru fortyfikacji w rejonie fosy przy Bastei Północnej z uwzględnieniem remontu odwodnienia fosy w obrębie rewitalizowanych stoków Wzgórza Wawelskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 119/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pyt.odp.siwz.pdf 124 kB
zalaczniki.7z 70824 kB