[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 w Krakowie, dzielnica Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 155/2018 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania