[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk pojazdów elektrycznych w zabudowie typu wywrotka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 151/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
.pdf 98 kB