[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Zamieszkaj obok parku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 150/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
modyfikacja_do_siwz_nr_2.pdf 577 kB
zmiana_ogloszenia2.pdf 366 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_tresci_siwz_9.11.2018.pdf 362 kB
zalaczniki_do_modyfikacji_z_dnia_9.11.2018.zip 475 kB
modyfikacja_do_tresci_siwz_8.11.2018.pdf 578 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_tresci_siwz_8.11.2018.pdf 711 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_tresci_siwz_6.11.2018.pdf 2027 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_tresci_siwz_5.11.2018.pdf 674 kB
zalaczniki_do_siwz.zip 461108 kB