[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednego samochodu specjalistycznego, półciężarowego o DMC 3,5 tony, z podnośnikiem koszowym przegubowo-teleskopowym z wysięgnikiem bocznym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 149/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_3.pdf 113 kB
zmiana_ogloszenia_4.pdf 39 kB
pytania_odpowiedzi_2.pdf 141 kB
zmiana_ogloszenia_2.pdf 34 kB
formularz_ofertowy_wraz_z_zalacznikami_wzor.doc 234 kB
pytania_i_odpowiedzi_modyfikacja.pdf 104 kB
modyfikacja_siwz.pdf 2863 kB
modyfikacje_do_siwz.pdf 108 kB
zmiana_ogloszenia_1.pdf 75 kB