[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy nowych samochodów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 147/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi2.pdf 153 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 529 kB