[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji placu z fontanną - część 2, w Parku Lotników Polskich w Krakowie, na działce nr 1/140, obręb 52 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 144/2018, zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania