[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na osiedlu Lubocza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 041.33.2016.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
modyfikacja_lubocza.zip 1267 kB
pytania_odpowiedzi_lubocza.pdf 263 kB
cd_dokumentacja_projektowa.zip 109868 kB
ogrodek_jordanowski_stwior_ogolna_mala_architektura.pdf 290 kB
przedmiar_robot.pdf 656 kB