[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Zamieszkaj obok parku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 141/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_19.10.2018_ii.pdf 685 kB
parkour_rysunki.pdf 1496 kB
pytanie_i_odpowiedz_do_siwz_19.10.2018.pdf 576 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_18.10.2018.pdf 2609 kB
zalaczniki_do_pytan_i_odpowiedzi_modyfikacji.zip 360 kB
zalaczniki_do_przetargu_park_w_czyzynach_08.10.2018.7z 416382 kB