[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót polegających na zakupie i sadzeniu roślin wraz z ich dostawą na terenie Parku Żeromskiego w Krakowie oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 138/2018 -zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania