[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Parku Wadów, os. Wadów, na działce nr 118, obręb 16, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 135/2018 - zamówienie z wolnej ręki.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania