[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym- Park im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn.: "Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych na dz. nr 123/2 obr. 44 w Krakowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 129/2018 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania