[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z wykonanem nawierzchni alejek w Parku Solvay, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 121/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 234426 kB