[ wynik ] Zakup oraz dostawa jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie znak sprawy 34/2016

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania