[ wynik ] Zakup i dostawa wraz z usługami sadzenia materiału roślinnego na terenach Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018 oraz usługi pielęgnacji w latach 2018 - 2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 126/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
modyf.trescisiwz12.09.2018p126.pdf 1269 kB
zal._nr_.instrukcja_r3tress.7z 8546 kB
standaryzacjapraczielen.doc 758 kB
zadanie_1_dz._i_ii_iii.7z 8780 kB
zadanie_2_dz._xiv_xviii.7z 10690 kB
zalaczniki_rys.7z 4902 kB