[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu nawierzchni alejek asfaltowych na terenie Fortu Batowice wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 120/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_do_siwz.zip 10206 kB