[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 6 zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - zamówienie z wolnej ręki. Znak sprawy: 125/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania