[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Miejsca rekreacji i wypoczynku – Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 96/2018- zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania