[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Daj szansę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.08.05.00-12-0079/17-00, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 5 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 122/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
czesc_i_zalaczniki_zlobek_samorzadowy_nr_18.7z 16599 kB
czesc_ii_zalaczniki_zlobek_samorzadowy_nr_19.7z 27848 kB
czesc_iii_zalaczniki_integracyjny_zlobek_samorzadowy_pluszowy_mis_nr_20.7z 36365 kB
czesc_iv_zalaczniki_zlobek_samorzadowy_nr_23.7z 37801 kB
czesc_v_zalaczniki_zlobek_samorzadowy_nr_27.7z 40955 kB