[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego na terenach Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Franciszka Wężyka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 117/2018 - zamówienie z wolnej reki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania