[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową siłowni na wolnym powietrzu i rozbudową ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 115/2018 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania