[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Jakuba Zachemskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 113/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
informacja_z_otwarcia.pdf 65 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 106 kB
zmiana_ogloszenia_ii.pdf 113 kB
pytania_i_odpowiedzi_1.pdf 1966 kB
zalaczniki.pdf 8453 kB
d.7z 67859 kB