[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 112/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
koniew.zip 472321 kB