[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Kraszewskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalacznikdopytan12.09.2018.pdf 2833 kB
zmiana_ogloszenia7.09.2018.pdf 366 kB
pytaniaopdpowiedzi12.09.2018.pdf 3137 kB
modyfikacja_do_siwz.pdf 604 kB
zalacznik_b.7z 438 kB
zalacznik_c.7z 62498 kB