[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót polegających na zakupie i sadzeniu roślin wraz z ich dostawą na terenie parku kieszonkowego na Placu Łagiewnickim w Krakowie w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy:W/109/2018. Zamówienie z wolnej ręki.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania