[ wynik ] Wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wraz z usługami sadzenia materiału roślinnego na terenach Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018 oraz usługami pielęgnacji w latach 2018 - 2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do sześciu części zamóienia, dla Zarząd uZieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 97/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
wynik1_4.pdf 108 kB
zadanie_2.7z 10544 kB
zadanie_6.7z 5004 kB
zal._nr_.instrukcja_r3tress.7z 8546 kB
zadanie_1.7z 8779 kB
zadanie_3.7z 6465 kB
zadanie_4.7z 10689 kB
zadanie_5.7z 16090 kB
zalaczniki_rys.7z 4902 kB