[ wynik ] Utrzymania zieleni niskiej w latach 2016 – 2018 na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Znak sprawy 23/2016

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
odpowiedzi_na_pytania-09.06.2016r..pdf 9037 kB
modyfikacja-_03.06.2016r..pdf 7616 kB
zalacznik_c_do_siwz-modyfikacja_03.06.2016_r..zip 36 kB
zalacznik_b_do_siwz.zip 124 kB
zalacznik_c_do_siwz.zip 53 kB