[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w ramach budowy Parku Dębnickiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 107/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania