[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 8 zamówienia, w ramach nasadzeń roślin w lokalizacjach: Rynek Podgórski; ul. Ćwiklińskiej/Duża Góra; ul. Ściegiennego 89, 93; ul. Wielicka UMK; zieleniec ul. Malborska przy kapliczce.Znak sprawy 102/2018 - zamówienie z wolnej ręki

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania