[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją wodnego placu zabaw w Parku Jordana w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 103/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_plac_wodny.7z 56035 kB