[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu nawierzchni alejek asfaltowych na terenie Fortu Batowice wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 84/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
fort_batowice_zakres_1_przedmiar.pdf 40 kB
fort_batowice_zakres_2_przedmiar.pdf 23 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 106 kB
zalaczniki.7z 9834 kB