[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Leśna Kryjówka – naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 93/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 24826 kB