[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Park im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych na dz. na dz. nr 123/2 obr. 44 w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 94/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki_1.7z 14070 kB
zalaczniki_2.7z 9515 kB