[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą i montażem urządzeń zabawowych i komunalnych na os. Górali 3 – 4, na działce nr 108, obręb 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 87/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 6288 kB