[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Strefy Chilloutu – relaks na leżakach” w Parku Tysiąclecia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 92/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi.pdf 136 kB
zalaczniki.7z 18837 kB