[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 3 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 83/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_30.07.2018.pdf 1039 kB
pytanie_i_odpowiedz_do_siwz_26.07.2018.pdf 984 kB
pytanie_i_odpowiedz_do_siwz_modyfikacja_25.07.2018.pdf 2102 kB
zalaczniki_do_siwz.7z 99332 kB