[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich, os. Wysokie, na działce nr 179/1, obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie -zamówienie z wolnej ręki. Znak sprawy: 80/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania