[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcyw zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na odcinku pomiędzy ulicami Naczelną i Strzelców w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 81/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
materialy_do_przetargu.7z 220519 kB