[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach remontu alejek wraz z zakupem, dostawą i montażem ławek w Parku Młynówka Królewska, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 74/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
mlynowka_przetarg.7z 68378 kB