[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu do dwóch lokalizacji zamówienia (ul. Celarowska – Dzielnica III, ul. Wacława Króla – Dzielnica XVI), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie-zamówienie z wolnej ręki. Znak sprawy: 73/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Wynik postępowania