[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu do trzech lokalizacji zamówienia (ul. Jaremy – Dzielnica IV, ul. Skwerowa – Dzielnica VIII, ul. Popielidów – Dzielnica XV), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.- zamówienie z wolnej ręki.Znak sprawy: 72/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Wynik postępowania