[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Miejsca rekreacji i wypoczynku – Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 70/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
1.7z 60289 kB