[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 69/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
1wynik.pdf 959 kB
uchylenie_wyniku.pdf 888 kB
ogloszenie_o_zmowieniu.pdf 9806 kB
zal_nr_1_zakres_czecz.jpg 523 kB
zal_nr_2_decyzja_ulicp_dwor_czeczow.pdf 886 kB
zal_nr_3_r3trees_do_przetargow.zip 9570 kB
zal_nr_4_standardy.zip 9512 kB
zal_nr_5_wzory_protokolow_i_tabel.zip 188 kB
zal_nr_6_projekt_koncepcyjny.zip 27285 kB
zal_nr_7_inwentaryzacja_i_gospodarka_drzewostanem.zip 19422 kB
zal_nr_8_mapa_do_celow_projektowych.zip 8482 kB