[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 64/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania
- Wynik postępowania dla części 1

Załączniki:
nazwa rozmiar
kronikarza_galla_zielen_istniejaca.dwg 360 kB
kronikarza_galla_zielen_istniejaca.pdf 694 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_5.07.2018.pdf 670 kB
pytania_i_odpowiedzi_do_siwz_3.07.2018.pdf 1493 kB
pyt.odp.siwz02.07.2018.pdf 934 kB
karty_katalogowe_mala_architektura_po_modyfikacji.zip 5987 kB
pyt.odp.modyfikacja29.06.2018.pdf 1265 kB
zalaczniki_do_siwz.zip 178549 kB