[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek” w Krakowie – kontynuacja, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 67/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 349 kB
zalacznik_b.zip 78814 kB
zalacznik_c.zip 29035 kB