[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni żwirowych, posadowienia elementów małej architektury oraz urządzeń siłowni zewnętrznej, a także wykonanie nasadzeń zieleni, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 65/2018.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalaczniki.7z 26771 kB