[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektu koncepcyjnego rewitalizacji parku podworskiego w Skotnikach, na działkach nr 62/3, 63/2, 63/4, 56/56, obr. 44 j. ew. Podgórze, w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 59/2018

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 595 kB
pytania_i_odpowiedzi.pdf 1230 kB
zikit_war._odwodnienia.zip 48 kB
zikit_war._oswietlenia.zip 797 kB
kanon_lokalnych_konsultacji_spolecznych.zip 637 kB
mapa_ortofoto.zip 172 kB
mkz_wytyczne.zip 130 kB
r3trees.zip 9567 kB
skan_59_2018.zip 53478 kB